Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.

druki sejmowe nr 1847, do druku 1847, 1968, do druku 1968, errata do druku 1968, 1968-A

druki senackie nr 563, 563 A, 563 B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa zmierza do ustanowienia nowego systemu finansowania działalności nadawców radiowych i telewizyjnych. W miejsce obecnego abonamentu, planuje się wprowadzić system licencji programowych na realizowanie zadań publicznych, przyznawanych zarówno nadawcom publicznym jak i niepublicznym wraz z odpowiednimi środkami finansowymi.

Sejm uchwalił ustawę na 42. posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 maja 2009 r.

Termin uchwalenia jej przez Senat upływa w dniu 24 czerwca 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 maja 2009 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

¦ Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 563 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyły się 5 i 15 czerwca 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (40) (druk nr 563 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Person.

Podczas posiedzenia Komisji zostały przedstawione wnioski mniejszości Komisji:

- o odrzucenie ustawy – sprawozdawcą wniosku będzie senator Czesław Ryszka,

- o wprowadzenie poprawek do ustawy (25) – sprawozdawcą wniosków będzie senator Piotr Łukasz Andrzejewski.