Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku 8.05.2009 r.

32. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

7 maja 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. *
Senat w dniu 7 maja 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
druki sejmowe nr 1828, 1903, do druku nr 1903, 1903-A
druki senackie nr 554, 554A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia. *
Senat w dniu 7 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1729, 1877, 1877-A
druki senackie nr 549, 549A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Senat w dniu 7 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1835, do druku 1835, 1880, do druku nr 1880, 1880-A
druki senackie nr 553, 553A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 


 

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.