Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

druki sejmowe nr 1835, 1880, do druku nr 1880, 1880-A

druki senackie nr 553, 553 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Celem uchwalenia projektowanej ustawy jest umożliwienie wybudowania do 2014 r. terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Wydanie specjalnej ustawy, określającej zasady przygotowania, realizacji i finansowania tej inwestycji, ma przyczynić się do przyspieszenia i usprawnienia budowy terminalu oraz realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych do jego funkcjonowania.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 553 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.