Wzory wniosków do zadań realizowanych w roku 2008

    Uwaga! Do zadań realizowanych w roku 2008 stosuje się dotychczasowe wzory wniosków określone w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia nr 53 Szefa Kancelarii Senatu z dnia 20 września 2005 r.:
    • Załącznik nr 1 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja pdf)
    • Załącznik nr 1 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze programowym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja doc)
    • Załącznik nr 2 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja pdf)
    • Załącznik nr 2 - Wniosek o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wersja doc)