Petycje

Zanim napiszemy petycję


Elementy składowe petycji:


Osoba wnosząca petycję indywidualnie podaje imię i nazwisko; w przypadku petycji zbiorowej, kierowanej np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, podawana jest nazwa podmiotu. Ponadto udostępniany jest adres do korespondencji: miejscowość z kodem pocztowym, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Podmiot wnoszący petycję, po stwierdzeniu związku przedmiotu petycji z funkcjami Senatu, zamieszcza informacje dotyczące petycji: wskazuje tytuł petycji i podaje zwięzłą treść. Wnoszący petycję może dołączyć do niej załączniki w postaci dokumentów.

Istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji i jednocześnie pod informacją o dobrowolnym udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


  • przykładowy formularz (doc)

  • przykładowy formularz (pdf)
Opracowania i materiały:

  • Prawo petycji w ustawodawstwie polskim OE-85

  • Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji OT-548