Petycje

Petycję składamy


  • pod adresem:

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

z dopiskiem "Petycja"  • pocztą elektroniczną:

petycje@nw.senat.gov.pl
  • osobiście:

Kancelaria Ogólna
ul. Wiejska 6, Warszawa
wejście B II
w dzień powszedni w godzinach 8-16