Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Janusza Rachonia,
VII kadencja

 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie oceny postępowania Sądu Rodzinnego w Gdańsku, decydującego o odebraniu matce małego dziecka oraz oceny sposobu wykonania decyzji sądu (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kosztów poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. (odpowiedź)
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kosztów poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (odpowiedź).
 • 34. posiedzenie Senatu, 28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie działań przedstawicieli służb bezpieczeństwa Wietnamu na terenie Polski (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie uznawalności świadectw maturalnych (końcowych egzaminów szkoły średniej) uzyskanych w systemach edukacji ponadgimnazjalnej innych niż krajowy (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki w sprawie uznawalności świadectw maturalnych (końcowych egzaminów szkoły średniej) uzyskanych w systemach edukacji ponadgimnazjalnej innych niż krajowy (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w imieniu grupy senatorów w sprawie rekompensat za mienie zabużańskie (odpowiedź).
 • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie problemów obcokrajowców przy przekraczaniu granicy i w czasie pobytu w Polsce (odpowiedź).
 • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie pracy obcokrajowców (odpowiedź).
 • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie budowy kolektora żuławskiego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 3. posiedzenie Senatu, 20 grudnia 2007 r. oświadczenie skierowane do ministra finansów i pracy w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (odpowiedź1), (odpowiedź2).