Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Stanisława Piotrowicza,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie umieszczenia na liście obowiązkowych lektur szkolnych książki autorstwa Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" (odpowiedź).
  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie parku rodzinnego "Uzbornia" (odpowiedź).
  • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie Capelli Cracoviensis (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
  • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie Bochni (odpowiedź).
  • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie przedsiębiorstwa Budownictwo Naftowe "Naftomontaż" (odpowiedź).
  • 57. posiedzenie Senatu, 10 czerwca 2010 r, oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną w województwie podkarpackim do poziomu, jaki jest w innych regionach Polski (odpowiedź).
  • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury (odpowiedź), ministra środowiska (odpowiedź) oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź) w sprawie budowy anten telefonii komórkowej na dachach w zabytkowej części Krosna.
  • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministrów: sprawiedliwości (odpowiedź) i finansów (odpowiedź) w sprawie zasad wyceny wartości przedwojennych obligacji oraz przewidywanego czasu i trybu ich dochodzenia.