Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Michała Okły,
VII kadencja

 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w "Gazecie Polskiej" pisma Prokuratury Generalnej do Departamentu Stanu USA (odpowiedź).
 • 50. posiedzenie Senatu, 12 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie Izby Celnej w Kielcach (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie utylizacji amunicji w Wojsku Polskim (odpowiedź).
 • 40. posiedzenie Senatu, 23 września 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kardiologii interwencyjnej w województwie zachodniopomorskim (odpowiedź).
 • 28. posiedzenie Senatu, 5 marca 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie likwidacji znajdującej się w gminie Opatów kopalni "Wymysłów" (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do dyrektora generalnego Poczty Polskiej w sprawie pracowniczej (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie pani Danuty F. (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie handlu obwoźnego (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie reformy programowej w systemie edukacji (odpowiedź).
 • 17. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony w sprawie wdrożenia dyrektyw UE nr 91/689/EEC i 94/67/EC w sprawie utylizacji zbędnych środków bojowych (odpowiedź).
 • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości dotyczące sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opatowie, o sygnaturze akt Kp 4/08 (odpowiedź).