Prace Senatu

Spis opinii i ekspertyz
w 2007 r.

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego zezwolenia Kancelarii Senatu.
Copyright by Kancelaria Senatu

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF Tytuł Autor do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia prawna w przedmiocie interpretacji art. 35 b i 35 c ustawy o izbach rolniczych w kwestii ściągalności komorniczej środków finansowych pochodzących z budżetu państwa przekazywanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla konkretnej rolniczej organizacji związkowej na poczet składki za 2007 r. za członkowstwo w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Prof.dr hab. Paweł Czechowski
Wydział Praw i Administracji Uniwersytet Warszawski
 


 pdf

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz. 32,33,35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2007 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Druk Sejmowy nr 16, 53, 53-A Prof.dr hab. Andrzej Czyżewski
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu
do druku 33


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku 26


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
do druku 25


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
do druku 24


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
do druku 15