Prace komisji

Komisja Ustawodawcza

  1. Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski
  2. Aleksander Bentkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Jarosław Chmielewski
  4. Janusz Gałkowski - przewodniczący Komisji
  5. Stanisław Piotrowicz - zastępca przewodniczącego (od 7.06.2006 r.)Sekretariat: tel. (0-22 694-95-76, fax 0-22 694-95-77,
e-mail ku@nw.senat.gov.pl


Wykaz posiedzeń Komisji i stenogramy