Robert Smoktunowicz

Robert Smoktunowicz

Okręg wyborczy nr 19 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Senator V kadencji


Urodził się 30 stycznia 1962 r. w Warszawie.

W 1986 r ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej rozpoczął praktykę adwokacką w 1991 r.

Kieruje firmą prawniczą R. Smoktunowicz & L. Falandysz. Jest doradcą i ekspertem wielu zagranicznych i polskich firm. Od 1995 r. pełni funkcję doradcy prawnego Ambasady Republiki Włoch. W latach 1996-1998 był doradcą prawnym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Przewodniczy Stowarzyszeniu Klub Nowe Centrum. Jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Obywatele dla Rzeczypospolitej.

W latach 80. był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Warszawskim i w strukturach NZS w Warszawie. Działał w Ruchu Młodej Polski, był współzałożycielem Ruchu Polityki Realnej oraz Klubu im. Adama Smitha. Został doradcą Andrzeja Olechowskiego i pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego podczas kampanii prezydenckiej w 2000 r. Był ekspertem prawnym Platformy Obywatelskiej i pełnomocnikiem jej komitetu wyborczego w czasie kampanii wyborczej w 2001 r.

W Senacie V kadencji był członkiem Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP, jest członkiem Rady Krajowej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Członek Komisji Ustawodawczej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1962 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat