Aleksander Bentkowski

Aleksander Bentkowski

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Poseł X, I, II i III kadencji


Urodził się 14 lutego 1941 r. w Stanisławowie (obecnie Ukraina).

W 1965 r. ukończył studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W 1968 r. ukończył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i zdał egzamin sędziowski. W 1971 r. ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej i zdał egzamin adwokacki.

Pracował jako adwokat (1971-1989, 1991-1997, 2003-2005), był ministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991) i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2002-2003).

W latach 1986-1989 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a w latach 1992-1997 - Krajowej Rady Sądownictwa.

W Sejmie X kadencji był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i członkiem Komisji Kultury i Środków Przekazu. W I kadencji przewodniczył Komisji Sprawiedliwości oraz był członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. W II kadencji był przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. kodyfikacji karnych, a w III kadencji - zastępcą przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i członkiem Komisji Transportu i Łączności. W I i II kadencji był członkiem Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 1989-2001 pracował także w kilkunastu komisjach nadzwyczajnych.

W latach 1961-1965 był członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej. Od 1963 do 1965 r. był przewodniczącym Zarządu Uczelnianego ZMW na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1962 r. został członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest członkiem Rady Naczelnej tej partii. W latach 1991, 1995-1996 był wiceprezesem PSL.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych (o klubie/kole)

Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności (o komisji)

Zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1941 r.
wykształcenie wyższe
zawód: prawnik, adwokat