Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

4. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

5 stycznia 2006 r.


1.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi. (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga przedstawiła Informację).
Opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Senat wprowadził poprawki (2) do ustawy).
druki sejmowe nr
171, 171-A, 209
Druki senackie nr 50, 50A, 50Z
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 

3.

Zmiany w składach komisji senackich. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składach komisji senackich).
druk senacki nr 51
Uchwała
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

 


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Posiedzenie w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.