Druk nr 51

4 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

WNIOSEK

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

dotyczący

zmian w składach komisji senackich

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja przedstawia następujący projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski


projekt

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmian w składach komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

  1. senatora Jana Szafrańca z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,
  2. senatora Marka Ziółkowskiego z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.