Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  4. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3
...zakończenia punktu: 1, 2, 3

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Informacja ministra spraw zagranicznych o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Gowin
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Radosław Sikorski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Kosma Złotowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Jaroch
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 1Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 1Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 1 1Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 1Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 1Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Anna Fotyga
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca mniejszości Mariusz Witczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Okła
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Arkadiusz Czartoryski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Dyskusja Senator Tadeusz Maćkała
 1 2Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 2Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 2Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 2Dyskusja Wicemarszałek Krzysztof Putra
 1 2Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Legutko
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 2Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 2Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 2Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 2  Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji
senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 2  Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Tadeusz Lewandowski
 1 3  Senator Antoni Szymański
 1 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2  Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Krzysztof Putra
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Elżbieta Rafalska
 1 2Sprawozdania Senator Mariusz Witczak
 1 2Sprawozdania Senator Elżbieta Rafalska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5, 6
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Rafał Ślusarz
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Rau
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Rau
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Włodzimierz Łyczywek
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Trybułę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.