Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  29. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Powitanie gości
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności rozpatrywania punktu: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
senator Kosma Złotowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów jedenastego i dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie korupcji politycznej; drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego dziewiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
prezydent Lech Kaczyński
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uhonorowania działalności Ireny Sendlerowej i Rady Pomocy Żydom "Żegota" w tajnych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej
Głosowanie nr: 1
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pani Elżbieta Ficowska
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Pan Władysław Bartoszewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 2Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 2Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 2Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz stanu Jarosław Pinkas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leszek Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Żelichowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leszek Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leszek Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Leszek Borkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Michał Okła
 1 3Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 3Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 3Dyskusja Senator Mirosława Nykiel
 1 3Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 3Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 3Dyskusja Senator Czesław Żelichowski
 1 3Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 4Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie zastępcy prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
zastępca prokuratora generalnego Przemysław Piątek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Zastępca Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Przemysław Piątek
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Jacek Sauk
 110  Wystąpienie dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dyrektor Jarosław Czuba
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jacek Sauk
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Wach
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Boroń
 111Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podsekretarz stanu Tomasz Merta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Jacek Sauk
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 111Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Do kont. pkt. 13 Punkty dwunasty i trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie korupcji politycznej; drugie czytanie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
 112Sprawozdania Do kont. pkt. 12 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 113Sprawozdania Do kont. pkt. 13 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 112  Do kont. pkt. 12 Senator Jerzy Szmit
 112  Senator Stefan Niesiołowski
 112Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 112Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 112Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 112Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 112Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 112Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 112Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 112Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 112Dyskusja Senator Marian Miłek
 112Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 112Dyskusja Do kont. pkt. 13 Do kont. pkt. 12 Senator Janina Fetlińska
 2 2  Do kont. pkt. 2 Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2   Senator Krystyna Bochenek
 2 2Sprawozdania Do kont. pkt. 2 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Kosma Złotowski
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 12
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 37
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 46
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 47, 48, 49
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze
Głosowanie nr: 50
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 57
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 58, 59, 60
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
Głosowanie nr: 61
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 62, 63, 64, 65, 66
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 67
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Głosowanie nr: 68
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Głosowanie nr: 69
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowanie
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy
Głosowanie nr: 70
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 71, 72
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie korupcji politycznej
Głosowanie nr: 73
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
Głosowanie nr: 74
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Zientarski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Rybka
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Dariusza Bachalskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Margaretę Budner
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tomasza Misiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Legutkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Jarocha i Mieczysława Szyszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Gowina
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Bentkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Bentkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Bentkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Aleksandra Bentkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kosmę Złotowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Gałkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Piotrowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Annę Kurską

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.