Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  28. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Powitanie Iriny Kazuliny i Olega Wołczka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
senator Stanisław Karczewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
senator Jacek Włosowicz
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
 1   Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiana w składzie komisji senackiej
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego ósmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stefan Niesiołowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Zapytania i odpowiedzi Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie rezolucji w sprawie uwolnienia Aleksandra Kazulina
Głosowanie nr: 2
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie Iriny Kazuliny
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 1 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 2 Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Michał Wojtczak
 1 2Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Ciecierski
 1 2Dyskusja Senator Janusz Kubiak
 1 2Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 2Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 2Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 2Dyskusja Senator Józef Łyczak
 1 2Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 2Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Marek Zagórski
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Do kont. pkt. 3 Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1   Powitanie laureatów internetowego konkursu językowego dla młodzieży oraz konkursu dla dziennikarzy polonijnych "Moja ojczyzna to język polski"
 1 3Zapytania i odpowiedzi Do kont. pkt. 3 Senator Piotr Wach
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Romuald Poliński
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Władysław Mańkut
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 4Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 4Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 4Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 4 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
sekretarz stanu Bolesław Piecha
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej
podsekretarz stanu Zbigniew Graczyk
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Franciszek Adamczyk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 9Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 9Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 9Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 9Dyskusja Senator Adam Massalski
 1 9Dyskusja Senator Adam Biela
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 9Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 9Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 9Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 9Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: informacja rządu na temat sytuacji kobiet w Polsce
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 110Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 110Złożone do protokołu Przemówienie senator Krystyny Bochenek w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD Człowiekiem Roku 2006
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 211Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 211Dyskusja Senator Adam Biela
 211Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uznania o. Mariana Żelazka SVD za wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu
 2   Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Andrzej Mazurkiewicz
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Tadeusz Lewandowski
 212Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 5
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 2 2Sprawozdania Senator Antoni Szymański
 2 2Sprawozdania Senator Przemysław Alexandrowicz
 2 2Sprawozdania Senator Józef Łyczak
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 2 3Sprawozdania Senator Władysław Mańkut
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 25
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 26, 27, 28, 29, 30
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
Głosowanie nr: 31, 32, 33
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
Głosowanie nr: 34
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 2 7Sprawozdania Senator Andrzej Łuczycki
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 8Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 40
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Urszulę Gacek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Ryszarda Góreckiego i Jerzego Szmita
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Okłę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Margaretę Budner
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Chmielewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.