Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  27. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Ślubowanie senatora
 1   Senator Władysław Mańkut
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego siódmego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Krzysztof Piesiewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Krzysztof Piesiewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Kosma Złotowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Rafał Ślusarz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Janusz Kurtyka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 1Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP Adrian Dworzyński
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Dyskusja Senator Adam Biela
 1 1Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 1Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 1Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 1Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 1Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 1Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Łuczycki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Rezerw i Zapasów Obowiązkowych Paliw w Agencji Rezerw Materiałowych Wiesław Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Dyrektor Biura Rezerw i Zapasów Obowiązkowych Paliw w Agencji Rezerw Materiałowych Wiesław Górski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Maciej Płażyński
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Marian Miłek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 2Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Piotr Naimski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 2Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 2Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 2Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 2 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Piotr Naimski
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Owczarek
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Paweł Poncyljusz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Paweł Poncyljusz
 1 3  Senator Mariusz Witczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Antoni Motyczka
 1 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 3 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Paweł Poncyljusz
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Michał Wojtczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Chrapek
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu Stanisław Sławiński
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Stanisław Sławiński
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Władysław Sidorowicz
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Bogdan Socha
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Bogdan Socha
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Bogdan Socha
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 7Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 7Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 7Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 2 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska
 2 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 9Dyskusja Senator Lesław Podkański
 2 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 2 9Dyskusja Senator Adam Biela
 2 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 9 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marta Gajęcka
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca mniejszości Kosma Złotowski
 2 1Sprawozdania Senator Adam Biela
 2 1Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 2 1Głosowanie Do kont. pkt. 1 Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
 2   Senator Stefan Niesiołowski
 2 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Głosowanie nr: 69
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 2 2Sprawozdania Senator Urszula Gacek
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Głosowanie nr: 82
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 83
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Głosowanie nr: 84
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej
Głosowanie nr: 85
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 86, 87, 88, 89
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Głosowanie nr: 90
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty
Głosowanie nr: 91
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 7Sprawozdania Senator Antoni Szymański
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 102
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Głosowanie nr: 103
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 9Sprawozdania Senator Lesław Podkański
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110
 2 9Sprawozdania Senator Marek Waszkowiak
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Głosowanie nr: 111
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 112
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw
Głosowanie nr: 113
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Władysław Sidorowicz
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Krystynę Bochenek
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bronisława Korfantego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Bendera
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Rockiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.