Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  24. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Powitanie gości przybyłych na posiedzenie Senatu w związku z uchwałą w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
 1   Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
 1   Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego Teresa Hernik
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
senator Czesław Rybka
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Głosowanie Głosowanie
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Głosowanie nr: 1
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego czwartego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Generała Władysława Andersa
Głosowanie nr: 3
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 2  Senator Czesław Ryszka
 1 2Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 1 2Sprawozdania Senator Czesław Ryszka
 1 2Sprawozdania Do kont. pkt. 2 Senator Piotr Zientarski
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 3Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Jarosław Zieliński
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 4Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 4Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Bachalski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Józef Łyczak
 1 5Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 1 5Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 5Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa
przewodniczący Stanisław Dąbrowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Przemysław Alexandrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Andrzej Duda
 1 6Zapytania i odpowiedzi Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Stanisław Dąbrowski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
sekretarz stanu Marek Zająkała
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Zająkała
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Zientarski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Stefan Niesiołowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 1 7Zapytania i odpowiedzi Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 7Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 7Dyskusja Senator Czesław Rybka
 1 7Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 7Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 7Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 7Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 7Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 7Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 7Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 7Dyskusja Senator Ludwik Zalewski
 1 7Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 7Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Szczygło
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
sekretarz stanu Krzysztof Zaręba
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Piętak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Marek Waszkowiak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Piętak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 8Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Maćkała
 1 8Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu Piotr Piętak
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa Piotr Styczeń
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 9Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą
Głosowanie nr: 11
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 12
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Ewa Tomaszewska
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Głosowanie nr: 13
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Głosowanie nr: 14
 2   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Głosowanie nr: 15
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 2 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Wach
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Głosowanie nr: 17
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Bronisław Korfanty
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Jaroch
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Głosowanie nr: 27
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 9Sprawozdania Senator Mieczysław Augustyn
 2 9Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Głosowanie nr: 28
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Marian Miłek
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 211Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Łuczycki
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Eugeniusz Wróbel
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów
podsekretarz stanu Marian Banaś
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 213Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 213Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Marian Banaś
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 214Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 214Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 214Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Grabowski
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Piotr Boroń
 215Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Boroń
 215Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 215Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
sekretarz stanu Paweł Szałamacha
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 216Głosowanie Głosowanie
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 29
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Marian Miłek
 210Sprawozdania Senator Paweł Michalak
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 30, 31, 32, 33
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności
Głosowanie nr: 34
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 35, 36, 37, 38, 39
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Głosowanie nr: 40
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Głosowanie nr: 48
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 49, 50, 51, 52
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
Głosowanie nr: 53
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Głosowanie nr: 54
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej
Głosowanie nr: 55
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Chróścikowski
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Góreckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Wacha
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Ortyla
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariana Miłka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Roberta Smoktunowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Boronia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Władysława Sidorowicza i Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Adama Bielę i Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.