Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  19. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego senatora III kadencji Piotra Miszczuka
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składzie komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt:  drugie czytanie projektu uchwały w sprawie potępienia korupcji politycznej
senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Odrzucenie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o odroczenie posiedzenia
senator Dariusz Bachalski
 1 Porzadek obrad Senator Krzysztof Putra
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Dariusz Bachalski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziewiętnastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
sekretarz stanu Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 1Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Tutak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1  Wniosek formalny o odesłanie ustawy  o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator Mieczysław Augustyn
 1 1  Do kont. pkt. 1 Przyjęcie wniosku formalnego
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Szafraniec
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Boroń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 2Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 2Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Dyskusja Senator Waldemar Kraska
 1 2Dyskusja Senator Elżbieta Gelert
 1 2Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 2Dyskusja Senator Adam Massalski
 1 2Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 2Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca mniejszości Andrzej Gołaś
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szymura
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Marek Zagórski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 6Dyskusja Senator Henryk Górski
 1 6Dyskusja Senator Michał Wojtczak
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Zagórski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Roman Ludwiczuk
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu
sekretarz stanu Radosław Parda
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Radosław Parda
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Andrzej Person
 1 8Dyskusja Senator Roman Ludwiczuk
 1 8Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Dyskusja Senator Stanisław Kogut
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 1Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
podsekretarz stanu Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Biela
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Piotrowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 9Dyskusja Senator Adam Biela
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
senator Franciszek Adamczyk
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 210Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu
podsekretarz stanu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosława Nykiel
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 210Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 210Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma
 210Dyskusja Otwarcie dyskusji
 210Dyskusja Senator Andrzej Łuczycki
 210Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 210Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 210Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 210Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 210Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 211Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 211Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 211Dyskusja Otwarcie dyskusji
 211Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 211Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 211Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 212  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 212Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 212Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
sekretarz stanu Beata Kempa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 212Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 212Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Beata Kempa
 212Dyskusja Otwarcie dyskusji
 212Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 213  Punkt trzynasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 213Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 213Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski
 213Dyskusja Otwarcie dyskusji
 213Dyskusja Do kont. pkt. 13 Zamknięcie dyskusji
 214  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 214Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 214Dyskusja Otwarcie dyskusji
 214Dyskusja Do kont. pkt. 14 Zamknięcie dyskusji
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży
 215Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Marian Miłek
 215Dyskusja Otwarcie dyskusji
 215Dyskusja Senator Adam Biela
 215Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 215Dyskusja Senator Elżbieta Rafalska
 215Dyskusja Do kont. pkt. 15 Zamknięcie dyskusji
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Ludwik Zalewski
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Lena Dąbkowska-Cichocka
 216Dyskusja Otwarcie dyskusji
 216Dyskusja Senator Franciszek Adamczyk
 216Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 216Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 16 Wystąpienie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
podsekretarz stanu Lena Dąbkowska-Cichocka
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich
 217Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 217Głosowanie Głosowanie
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Ryszard Ciecierski
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Przemysław Alexandrowicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
Głosowanie nr: 9
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości komisji
senator sprawozdawca mniejszości Michał Okła
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Głosowanie nr: 10
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
Głosowanie nr: 19
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Henryk Górski
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23, 24
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 25
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Głosowanie nr: 26
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
Głosowanie nr: 27
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym
Głosowanie nr: 28
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 29, 30, 31, 32
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Głosowanie nr: 33
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 2 9Sprawozdania Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 34, 35, 36
 2 9  Senator Piotr Andrzejewski
 2 9  Senator Kazimierz Wiatr
 2 9  Senator Zbigniew Romaszewski
 2 9  Do kont. pkt. 9 Senator Piotr Andrzejewski
Głosowanie nr: 37
 211  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 211Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 46
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 212Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów
Głosowanie nr: 54
 213  Do kont. pkt. 13 Punkt trzynasty porządku obrad (cd.)
 213Głosowanie Głosowanie
 213Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.
Głosowanie nr: 55
 214  Do kont. pkt. 14 Punkt czternasty porządku obrad (cd.)
 214  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
 214Głosowanie Głosowanie
 214Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
Głosowanie nr: 56
 215  Do kont. pkt. 15 Punkt piętnasty porządku obrad (cd.)
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Odrzucenie projektu uchwały w sprawie poradnictwa zawodowego jako sposobu zapobiegania i efektywnego obniżania bezrobocia młodzieży
Głosowanie nr: 57
 216  Do kont. pkt. 16 Punkt szesnasty porządku obrad (cd.)
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Ludwik Zalewski
 216Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 58, 59
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Głosowanie nr: 60
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 68
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Michał Wojtczak
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 69
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Anna Kurska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Franciszek Adamczyk
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Jadwigę Rudnicką
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Berenta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.