Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 26
20 listopada 2006 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2006 r.

 

21. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku (podczas Prezydencji austriackiej)

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 21. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu

  Z prac komisji senackich

 • 3 listopada 2006 r.
 • 6 listopada 2006 r.
 • 7 listopada 2006 r.
 • 8 listopada 2006 r.
 • 9 listopada 2006 r.
 • 10 listopada 2006 r.
 • 14 listopada 2006 r.
 • 15 listopada 2006 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"