Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Grzegorza Latę

V kadencja