Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 85
5 maja 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2005 r.

 

80. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej
 • Zmiana w składzie komisji senackiej

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 80. posiedzeniu Senatu

  Z prac komisji senackich
  21 kwietnia 2005 r.
  26 kwietnia 2005 r.
  27 kwietnia 2005 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"