Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 81
5 marca 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 28 lutego 2004 r.

 

77. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 • Informację Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2004 roku (podczas Prezydencji Niderlandzkiej)
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Reja, ojca piśmiennictwa polskiego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 77. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  80.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  16 lutego 2004 r.
  18 lutego 2004 r.
  22 lutego 2004 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"