Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 80
20 lutego 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2005 r.

 

76. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Informacja rządu o realizacji programu na rzecz przyspieszenia i ujednolicenia działań mających na celu wykorzystanie prac naukowo-badawczych i zintensyfikowanie wdrożeń w gospodarce.
 • Informacja rządu na temat oceny postanowień Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy z punktu widzenia interesów Polski.
 • Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Drugie i trzecie czytanie projektu uchwały w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz.
 • Drugie i trzecie czytanie projektu uchwały w 85. rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Zmiany w składzie komisji senackich.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 76. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  79.posiedzenie

  Z prac komisji senackich
  1 lutego 2005 r.
  2 lutego 2005 r.
  3 lutego 2005 r.
  9 lutego 2005 r.
  10 lutego 2005 r.
  11 lutego 2005 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"