Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 33
5 marca 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 28 lutego 2003 r.

 

34.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte,o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej,o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia wybitnych osiągnięć Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego i gazowniczego
Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30 czerwca 2002 r.

Oświadczenia złożone przez senatorów na 34.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
38.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
18 lutego 2003 r.
19 lutego 2003 r.
20 lutego 2003 r.
26 lutego 2003 r.
27 lutego 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"