Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 17
5 lipca 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2002 r.

 

19.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej i ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo lotnicze
Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2001 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 19. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
Uchwały

Z prac komisji senackich
18 czerwca 2002 r.
19 czerwca 2002 r.
21 czerwca 2002 r.
25 czerwca 2002 r.
28 czerwca 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"