Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 14
20 maja 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2002 r.

 

16.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie podatku VAT w budownictwie
Wyrażenie przez Senat zgody na powołanie Ewy Kuleszy na stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych
Zmiany w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 16.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
19. posiedzenie
20. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
7 maja 2002 r.
8 maja 2002 r.
13 maja 2002 r.
15 maja 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"