Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 10
20 marca 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 2002 r.

 

11.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu o prowadzeniu działalności kulturalnej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 11.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
1 marca 2002 r.
5 marca 2002 r.
6 marca 2002 r.
8 marca 2002 r.
11 marca 2002 r.
12 marca 2002 r.
13 marca 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"