Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 7
5 lutego 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 2002 r.

 

7.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw
Drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Oświadczenia złożone przez senatorów na 7. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
9. posiedzenie
10. posiedzenie
11. posiedzenie

Z prac komisji senackich
16 stycznia 2002 r.
21 stycznia 2002 r.
24 stycznia 2002 r.
29 stycznia 2002 r.
30 stycznia 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"