Ostatnia zmiana pliku 20 stycznia 2001 r.

60. POSIEDZENIE SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IV KADENCJI

7, 8 i 9 czerwca 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 943, 943-A, 1855, 1855-A
druki senackie nr
403, 403A, 403B, 403Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz ustawy o opłacie skarbowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1709, 1741 i 1741-A
druki senackie nr
402, 402A, 402B, 402Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1481 i 1834
druki senackie nr
401, 401A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 września 1998 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1792, 1906
druki senackie nr
406, 406A, 406B
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu Karty Energetycznej oraz Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektów Ochrony Środowiska. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1573, 1912, 1912-A
druki senackie nr
407, 407A, 407B
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 574, 1213, 1759, 1759-A
druki senackie nr
408, 408A, 408Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 319, 941, 1781
druk senacki nr
409, 409A, 409Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1791, 1899
druki senackie nr
405, 405A, 405B
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. (Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy)
druki senackie nr 351, 351S, 351X
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 60. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu