Ostatnia zmiana pliku: 24 maja 1999 r.

36. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
20 i 21 maja 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 693, 1046
druk senacki nr
234, 234A
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 225, 226, 253, 1013, 1013-A
druk senacki nr
235, 235A, 235B, 235Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 841, 1071
druk senacki nr
236, 236A, 236Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 972, 1098
druk senacki nr
237, 237A, 237Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 984, 1068
druk senacki nr
238, 238A, 238B
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych. (Ustawa przyjęta bez poprawek
druki sejmowe nr 1030, 1069
druk senacki nr
239, 239A, 239B
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek
druki sejmowe nr 985, 1070
druk senacki nr
240, 240A, 240Z
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 36 posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu