Ostatnia zmiana pliku: 1.03.1999 r.

28. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

19 i 20 stycznia 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 748, do druku 748, 823
druki senackie nr 180, 180A, 180Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 350, 804
druki senackie nr 181, 181A, 181B
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowy nr 747, 844
druki senackie nr 182, 182A, 182Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Projekt skierowano do Sejmu)
druki senackie nr 87, 87S.
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 123, 123S
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Drugie czytanie projektu ustawy o mieniu Funduszu Wczasów Pracowniczych. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 149, 149S
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. (Projekt skierowano do komisji)
druk senacki nr 158
Opis w Diariuszu

8. Zmiany w składzie komisji senackich. (Przyjęto uchwałę)
druk senacki nr 179
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki senackie nr 183, 183A
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 28. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu