20. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

7, 8 i 9 października 1998 r.


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 338, 583 i 583A
  druk senacki nr 124, 124A, 124Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 31, 252, 557 i 557A
  druk senacki nr 125, 125A, 125Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Celnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
  druki sejmowe nr 575 i 578
  druk senacki nr 126, 126A
  Uchwała, opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 568 i 595
  druk senacki nr 127, 127A, 127Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 5. Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Projekt skierowano do komisji)
  druk senacki nr 123, opis w Diariuszu
 6. Informacja Rządu RP na temat sytuacji na rynku płodów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa wieprzowego.
  opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 20. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu