Komisja Nadzwyczajna
do rozpatrzenia sprawozdania
Państwowej Komisji Wyborczej
z wyborów do Senatu

Senatu RP II Kadencji

(27.11.1991 r. - 14.05.1992 r.)