Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Janusza Sepioła,
VII kadencja

  • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie interpretaci dyspozycji przepisu §3 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2010 r. nr 213 poz. 1197) (odpowiedź).
  • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kompleksowych prac rewaloryzacyjnych w kolegiacie w Żółkwi (obwód lwowski) (odpowiedź).

  • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie stosowania w praktyce przez aparat skarbowy oraz administrację samorządową niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (odpowiedź).
  • 23. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie rozważenia powołania rady powierniczej przy Muzeum Narodowym w Krakowie (odpowiedź).
  • 9. posiedzenie Senatu, 11 kwietnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie podziału środków na projekty zgłoszone do programu "Promocja twórczości" (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie drogi krajowej nr 52 (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie drogi krajowej nr 52 (odpowiedź).