Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Tomasza Misiaka,

VII kadencja

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie planowanej odpłatności za przejazd budowaną Autostradową Obwodnicą Wrocławia (odpowiedź).
  • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie pana Jana T. (odpowiedź).
  • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie wiz dla obywateli ukraińskich (odpowiedź).