Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Andrzeja Mazurkiewicza,

VII kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.