Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Leona Kieresa,
VII kadencja

  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
  • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie decyzji o uruchomieniu automatycznego systemu poboru opłat za przejazd pojazdów powyżej 12 t obwodnicą Oleśnicy od 1 lipca 2011 r (odpowiedź).
  • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie idei wyodrębnienia zachodniej Polski i Pomorza Środkowego w strukturze zagospodarowania przestrzennego kraju.
  • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w imieniu grupy senatorów w sprawie rekompensat za mienie zabużańskie (odpowiedź).