Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Witolda Idczaka,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sytuacji organizacyjnej w administracji państwowej(odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie misji telewizji publicznej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie relacji "Rzeczpospolitej" z 31 lipca 2010 r. o wypowiedzi pani Magdaleny Środy.
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie rocznicy ewakuacji do Iranu żołnierzy tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji podróży najważniejszych osób w państwie (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia lotniska w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kopalni węgla brunatnego w okolicach Gubina (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rady nadzorczej KGHM SA (odpowiedź).
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zgonu księdza prałata Józefa Obrembskiego.
 • 78. posiedzenie Senatu, 9 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania wizyty prezydenta Rzeczypospolitej w kwietniu ubiegłego roku.
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pracy na zatrudnianie młodocianych pracowników (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy o oświacie przyjętej przez Republikę Litewską (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie Zakładów Mechanicznych "Tarnów" odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażeń żołnierzy (odpowiedź).
 • 75. posiedzenie Senatu, 28 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztu przystosowania lokalizacji 45 WOG w m. Węgrzyn (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów restrukturyzacji spółki EnergiaPro SA (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie upadłości Stoczni Marynarki Wojennej SA (odpowiedź) (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji zawartej w opublikowanym w "Rzeczpospolitej" z 19-20 marca bieżącego roku tekście "Agencja dla żony i zięcia" (odpowiedź).
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie planów likwidacji Huty Miedzi "Legnica" (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie wsparcia finansowego urzędów pracy w walce z bezrobociem poprzez aktywną pomoc bezrobotnym (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie energetyki jądrowej (odpowiedź).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie gazociągu Nord Stream (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie deficytu transpozycyjnego Polski(odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie oszczędności powstałych w wyniku przetargów na inwestycje drogowe, które zostały wygenerowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2009 r. i w 2010 r. (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prześladowań chrześcijan (odpowiedź).
 • 71. posiedzenie Senatu, 3 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie prywatyzacji KGHM Polska Miedź SA (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie badania wypadków lotniczych, zdarzeń i naruszeń przepisów w Siłach Zbrojnych RP (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem(odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie budowy drogi S3 na odcinkach Nowa Sól - Legnica oraz Legnica - Lubawka (odpowiedź).
 • 69. posiedzenie Senatu, 27 stycznia 2011 r, oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie odrzucenia projektu ustawy o świadczeniach substytucyjnych przysługujących osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (odpowiedź).
 • 68. posiedzenie Senatu, 12 stycznia 2011 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wypowiedzi Magdaleny Środy na temat prezydenta Lecha Kaczyńskiego (odpowiedź).
 • 67. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie tragedii smoleńskiej (odpowiedź).
 • 64. posiedzenie Senatu, 4 listopada 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy smoleńskiej (odpowiedź).
 • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie katastrofy samolotu TU-154M (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie publikacji stenogramu rozmów pilotów samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 r. (odpowiedź)
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowych dowodów osobistych (odpowiedź).
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie systemu ratownictwa medycznego (odpowiedź).
 • 61. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wypowiedzi Magdaleny Środy (odpowiedź) .
 • 60. posiedzenie Senatu, 22 lipca 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź) w sprawie organizacji lotu specjalnego samolotu do Smoleńska w dniu 10 kwietnia 2010 r.
 • 54. posiedzenie Senatu, 13 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie inwestycji KGHM SA planowanej w Kanadzie (odpowiedź).
 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie informacji dotyczących środków finansowych wymienionych w załączniku nr 6 pod nazwą "Wykaz inwestycji wieloletnich" do ustaw budżetowych z lat 2006, 2007, 2008 i 2009 przeznaczonych na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim (odpowiedź).

 • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie sposobu potraktowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wniosku gmin Legnica i Legnickie Pole o pozwolenia na budowę fragmentu obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy (odpowiedź).

 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy nowego lotniska dla Berlina (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości finansowania z Funduszu Pracy kosztów aplikacji prawniczej (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa prześladowanym chrześcijanom (odpowiedź).
 • 51. posiedzenie Senatu, 26 marca 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tak zwane nadwykonania (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź) przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej (odpowiedź) w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 49. posiedzenie Senatu, 18 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie przedstawienie danych dotyczących funkcjonowania ministerstwa w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie sportu (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie pracy (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie spraw wewnętrznych (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie rolnictwa (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie zdrowia (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 w ministerstwie środowiska (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyrażenia zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych w gminie Wieliczka (odpowiedź).
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie zabezpieczenia zdrowotnego Polaków na wypadek ewentualnych awarii elektrowni atomowych (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie budowy elektrowni atomowych (odpowiedź).
 • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie budowy gazoportu w Świnoujściu (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie lotnictwa (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie informacji związanych z ewentualną budową kopalni węgla brunatnego pod Legnicą (odpowiedź).
 • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie informacji związanych z liczbą firm marketingowych oraz public relations wynajętych przez spółki Skarbu Państwa (odpowiedź).
 • 39. posiedzenie Senatu, 31 lipca 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie zbiornika Kamieniec Ząbkowicki (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie informacji o umowach, zleceniach i kontraktach o znacznej wartości i kluczowym znaczeniu dla spółek skarbu państwa i spółek zależnych (odpowiedź).
 • 12. posiedzenie Senatu, 15 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera i ministra sprawiedliwości (odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie zatrzymania przez ABW dziennikarzy TVP SA.