Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Piotra Głowskiego,

VII kadencja

  • 43. posiedzenie Senatu, 5 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie lokalnych grup rybackich (odpowiedź).

  • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie prowadzenia przez stołówkę szkolną komercyjnej działalności gospodarczej (odpowiedź).
  • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przeprowadzenia wspólnej debaty oraz wysłuchania publicznego nad przygotowywanym Projektem Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (odpowiedź).
  • 17. posiedzenie Senatu, 6 sierpnia 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku (odpowiedź).
  • 14. posiedzenie Senatu, 26 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie obowiązku utrzymywania wiaduktów (odpowiedź).
  • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie uwolnienia bydła od choroby IBR/IPV (odpowiedź).
  • 4. posiedzenie Senatu, 16 stycznia 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa zarządu, dyrektora generalnego Polskich Kolei Państwowych SA w sprawie rozkładów jazdy (odpowiedź).