Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona z biskupem Wojciechem Polakiem, delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji

22 lutego w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona z biskupem Wojciechem Polakiem - nowym delegatem Komisji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji.

Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy środowisk Polonii i Polaków za granicą. Senator Andrzej Person przedstawił działania Senatu RP jako opiekuna Polonii Polaków za granicą oraz podkreślił integracyjną rolę Kościoła w jego pracy w tym środowisku.

Biskup W. Polak poinformował o powierzonych mu zadaniach, wśród których znajduje się m.in. koordynacja pracy duszpasterzy za granicą, nawiązywanie kontaktów z Episkopatami innych krajów, utrzymywanie więzi z Polakami za granicą.

Dużo uwagi poświęcono zagadnieniu oświaty polskiej za granicą w kontekście planowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy, jak również dokonującej się wśród polskiej emigracji wymianie pokoleniowej.

Senator A. Person wyraził chęć współpracy senackiej komisji z komisją Episkopatu Polski w opiece nad Polonią i Polakami za Granicą.