Wręczenie nagród "Archiwum Emigracji"

1 października 2009 r. senator Jan Wyrowiński i prof. Andrzej Radzimiński, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wręczyli nagrody "Archiwum Emigracji", finansowane ze środków Senatu RP. Uroczystość odbyła się podczas inauguracji nowego roku akademickiego w auli UMK w Toruniu.

Ustanowione w 2000 roku nagrody "Archiwum Emigracji" przyznawane są za prace magisterskie i doktorskie na temat emigracji polskiej XX wieku. W tym roku do oceny konkursowej zakwalifikowano jedenaście prac z dziewięciu ośrodków akademickich - sześć magisterskich oraz pięć doktorskich. Wśród nich znalazły się prace poświęcone "Zeszytom Historycznym", paryskiej "Kulturze" i ich współpracownikom oraz filmowym osiągnięciom Stefana i Franciszki Themersonów. Oceniano także prace dotyczące emigracyjnych wspomnień i twórczości dramatycznej, dorobku Witolda Gombrowicza, Jana Kotta, Janusza A. Ihnatowicza, Konstantego Jeleńskiego i Włodzimierza Odojewskiego oraz pisarzy polskich w Niemczech.

Jury Nagrody "Archiwum Emigracji" postanowiło:

  • w kategorii prac doktorskich nagrodzić dr Magdalenę Kubiak z Uniwersytetu Gdańskiego ("«Polska jest tam, gdzie są Polacy». Kondycja emigranta w dramacie polskim po II wojnie światowej") oraz wyróżnić dr Mikołaja Tyrchana z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ("Paryska «Kultura» i «Zeszyty Historyczne» wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989)");

  • w kategorii prac magisterskich nagrodzić mgr Pawła Bema z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ("Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji") oraz wyróżnić mgr Ewę Pokorską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ("Sztuka w erze industrialnej. O filmie «Oko i ucho» Stefana i Franciszki Themerson").