Wizyta marszałka Senatu w Berlinie

27 i 28 kwietnia 2009 r. marszałek Bogdan Borusewicz złożył wizytę w Berlinie, gdzie w Willy-Brandt-Haus (siedziba partii SPD) otworzył wystawę fotograficzną "W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939-1945)". Zaprezentowane podczas wernisażu zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Fotograficznego Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie oraz Archiwum Federalnego w Koblencji i są fragmentem antologii wydanej w formie albumu autorstwa Jolanty Jackiewicz i Eugeniusza Cezarego Króla.

Podczas pobytu w Berlinie marszałek Senatu odbył także szereg spotkań z niemieckimi politykami. Głównymi tematami przeprowadzonych rozmów były: współpraca polsko-niemiecka, Partnerstwo Wschodnie UE, kryzys finansowy i gospodarczy na starym kontynencie oraz przemiany zapoczątkowane w 1989 roku przez środowiska polskiej opozycji solidarnościowej i dawnej opozycji enerdowskiej, które zadecydowały o nowym kształcie Europy.

Marszałek rozmawiał m.in. z burmistrzem niemieckiej stolicy i jednocześnie szefem rządu krajowego Berlina Klausem Wowereitem, wiceprzewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Thierse, przewodniczącym Izby Deputowanych - parlamentu Berlina - Walterem Momperem i sekretarzem stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Gernotem Erlerem.

Marszałek odwiedził także Centrum Dokumentacji Nazistowskiej Pracy Przymusowej w Berlinie-Schoeneweide, które jest filią Fundacji Topografia Terroru. Na zakończenie wizyty marszałek Senatu spotkał się z niemieckimi opozycjonistami z dawnej NRD, a także z przedstawicielami polskiej emigracji w RFN, którzy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wspierali "Solidarność". W tym samym miejscu, w Ephraim-Palais, marszałek obejrzał wystawę "My, Berlińczycy!"

Marszałek B. Borusewicz, podczas wizyty w Berlinie został zaproszony przez Waltera Mompera do parlamentu stolicy Niemiec na uroczystą sesję związaną z upamiętnieniem przypadającej w tym roku 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która ma odbyć się w sierpniu.

K. Orzechowska, Biuro Polonijne