Wizyta Bronisława Korfantego wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na Białorusi

W dniach 03-06 kwietnia 2009 roku senator Bronisław Korfanty, wiceprzewodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP przebywał w mińskim okręgu konsularnym, gdzie spotkał się z polskimi środowiskami. Senator złożył wizytę w Dokszycach, Duniłowiczach, Postawach, Naroczu, Kościeniewiczach, Wołożynie, Iwieńcu i Mińsku.

Podczas wizyty senator złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku w Dokszycach oraz przy pomniku rozstrzelanych Polaków - ofiar hitleryzmu w Borku Berezweckim, a także na mogile powstańców styczniowych oraz grobach poległych w 1920 roku żołnierzy Wojska Polskiego w Duniłowiczach. Na lokalnym cmentarzu w Rakowie złożył kwiaty na grobach Józefy Waraksy - byłej Prezes Związku Polaków na Białorusi, Ireny Sakowiec - byłej Prezes ZPB i dyrektora Domu Polskiego w Borysowie oraz przy Krzyżu Straży Mogił Polskich wzniesionym ku czci żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych w latach 1924-1944.

Senator odwiedził szereg parafii i polskich środowisk; wziął udział w mszy św. i Drodze Krzyżowej w kościele w Dokszycach, a także w kościele w Iwieńcu. Na zakończenie wizyty senator Korfanty spotkał się z liderami środowisk polskich w Iwieńcu oraz Mińsku. Na ich ręce złożył życzenia wielkanocne wszystkim Polakom na Białorusi.