XX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie

Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek 21-22 marca 2009 roku przebywała w Wilnie z okazji jubileuszowej XX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Olimpiada odbyła się w Szkole Średniej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Do olimpijskiego konkursu obejmującego cześć pisemną i ustną przystąpiło 35 uczniów z 11 i 12 klas szkół średnich Wilna oraz rejonów solecznickiego, święciańskiego, trockiego i wileńskiego. Z okazji 200. rocznicy urodzin i 160-lecia śmierci Juliusza Słowackiego mottem tegorocznych zmagań olimpijczyków były słowa poety: "To sztuka prawdziwa serce mieć pełne ognia". Komisja oceniająca wybrała 10 laureatów, którzy w kwietniu wezmą udział w 39. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego w Warszawie.

Wicemarszałek K. Bochenek pogratulowała uczestnikom olimpiady oraz przypomniała treść Uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego, w której napisano m.in., że "...język jest podstawowym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultury narodowej".

Pierwsze zmagania polonistyczne na Litwie odbyły się w 1990 roku, w Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu, a ich laureaci przygotowują dziś młodzież do kolejnych olimpiad, zasiadają w jury konkursu, bądź wykładają polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim czy Uniwersytecie Pedagogicznym. Z czasem olimpiada przekształciła się w Święto Mowy Ojczystej i stała się jednym z najważniejszych wydarzeń dla szkolnictwa polskiego na Litwie. Od dwóch lat organizatorem tego wydarzenia jest Centrum Informacji i Twórczości Technicznej Uczniów.

W uroczystości zamknięcia olimpiady udział wzięli przedstawiciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie: kierownik Wydziału Politycznego, Ewa Figel oraz kierownik Wydziału Konsularnego, Stanisław Kargul; posłowie na Sejm Republiki Litewskiej: Waldemar Tomaszewski, Michał Mackiewicz i Jarosław Narkiewicz; kierownik wydziału oświaty rejonu wileńskiego, Lilia Andruszkiewicz. Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy reprezentowała Barbara Kosinskiene, kurator polskich szkół w tym kraju, która przez 16 lat z ramienia Ministerstwa organizowała Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele wielu kręgów społeczności polskiej z Wilna i rejonu wileńskiego.

W trakcie wizyty wicemarszałek Bochenek na wileńskiej Rossie złożyła kwiaty na grobie-mauzoleum Matki i Serca Syna, w którym spoczywa Maria z Billewiczów Piłsudska oraz urna z sercem syna - Józefa Piłsudskiego.