Wizyta wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego oraz przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona w Grodnie na Białorusi, z okazji VII Zjazdu Związku Polaków na Białorusi, 14-16 marca 2009r.

Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski i przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senator Andrzej Person byli gośćmi VII Zjazdu Związku Polaków na Białorusi, który odbył się w dniu 15 marca 2009 roku w Grodnie.

Na Zjazd do Grodna przybyło 167 delegatów oddziałów Związku Polaków na Białorusi. Podczas Zjazdu odbyły się wybory władz Związku. Prezesem ZPB na nową, czteroletnią kadencję została ponownie Andżelika Borys. Zjazd wybrał również 29 osobową Radę Naczelną ZPB.

W poniedziałek 16 marca 2009 roku delegacja Senatu RP pod przewodnictwem wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego, spotkała się z gubernatorem Obwodu Grodzieńskiego Władimirem Sawczenko. Obie strony wyraziły zainteresowanie poszerzaniem kontaktów bilateralnych. Wicemarszałek podkreślił, że Polacy mieszkający na Białorusi powinni mieć prawo do zrzeszania się, kultywowania polskiej tradycji i obyczajów, a także do nauki w języku polskim.