Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą z wizytą w Barcelonie i Madrycie

W dniach 04 - 07 grudnia 2008 roku Przewodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Andrzej Person przebywał z roboczą wizytą w Hiszpanii.

W Barcelonie, na zaproszenie Konsula Generalnego RP senator Person uczestniczył w spotkaniu dawnych wychowanków polskiej placówki opiekuńczej działającej w tym mieście w latach 1946 - 1956 z władzami Barcelony. Polskie dzieci, które w czasie okupacji zostały przez Niemców odebrane rodzicom i ze względu na swój aryjski wygląd przeznaczone do germanizacji w ramach programu "Lebensborn" spotkały się po kilkudziesięciu latach, by podziękować władzom Barcelony za udzielenie im gościny. W tamtych powojennych latach w barcelońskim sierocińcu przez 10 lat mieszkała grupa 130 dzieci. Wychowanków sierocińca i zaproszonych gości przyjął burmistrz Barcelony Jordi Hereu.

Senator Person odwiedził również Punkt Informacyjny dla "nowych" imigrantów z Polski, działający przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim w Barcelonie. Podczas spotkania z kierownictwem stowarzyszenia omówiono efekty działania punktu w roku 2008 i perspektywy na przyszłość, w kontekście zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Europie. 5 grudnia 2008 r. na zaproszenie organizacji polonijnych, przewodniczący Komisji Emigracji przebywał w Madrycie. Celem wizyty była ocena możliwości budowy w miejscowości Getafe budynku z przeznaczeniem na Dom Polski. Senator Person z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciejem Płażyńskim i prezesem organizacji "Nasz Dom" i "Dom Polski w Getafe", spotkali się z Pedro Castro burmistrzem Getafe. Podczas spotkania omawiano warianty realizacji inwestycji, przy zaangażowaniu i współudziale samorządu Getafe.

Następnie senator Person i zaproszeni goście, wraz z burmistrzem Getafe otworzyli Biuro Domu Polskiego, które stanowi jednocześnie Punkt Informacyjno-Doradczy dla Polonii w Getafe.

Wieczorem, na zaproszenie ambasadora RP w Hiszpanii Ryszarda Schnepfa, delegacja Senatu uczestniczyła w uroczystym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez placówkę dla przedstawicieli organizacji polonijnych i środowiska polskiego madryckiego okręgu konsularnego.

W ostatnim dniu pobytu, przewodniczący Person, na zaproszenie władz miasta Getafe, wziął udział w uroczystym koncercie z okazji Święta Konstytucji. Delegacja Senatu obserwowała ponadto udział drużyny piłkarskiej przy organizacji "Nasz Dom-Dom Polski" Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej drużyn amatorskich.

Materiał z prasy hiszpańskiej (pdf)