Konferencja poświęcona sytuacji polskich migrantów zarobkowych w Wielkiej Brytaniii

25 października 2008 roku senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, uczestniczył w zorganizowanej przez Konsulat Generalny RP w Londynie konferencji poświęconej obecnej sytuacji polskich migrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii. Konferencja pt. "Aktualna sytuacja Polaków - migracja ekonomiczna w Anglii" odbyła się w siedzibie Klubu "Ognisko Polskie".

Celem spotkania było omówienie sytuacji Polaków wobec recesji gospodarczej i kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii. W trakcie dyskusji poruszono, m.in. kwestie powrotów naszych rodaków do kraju, integracji ze społeczeństwem brytyjskim oraz migracji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podczas konferencji organizacje polskich migrantów ekonomicznych z Wielkiej Brytanii miały okazję do zaprezentowania przedstawicielom polskich władz swojej działalności

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, środowisk emigracji, migrantów zarobkowych, Polskiej Misji Katolickiej w Londynie oraz przedstawiciele brytyjskich organizacji charytatywnych i związków zawodowych.

Delegacja Senatu RP w trakcie pobytu w Londynie spotkała się ponadto z przedstawicielami środowisk Emigracji Niepodległościowej w Polskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym. Rozmawiano m.in. nt. działalności i utrzymania tego Ośrodka.